reklama: depilacja laserowa Opole | kwas hialuronowy dermologic | koktajle do mezoterapii |

Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu


Reklama:Salon kosmetyczny Opole usuwanie zmarszczek opole koktajle do mezoterapii Szukasz dla suchej skóry i cery kremu nawilżającego? Sprawdź kwas hialuronowy dermologic. Jeśli masz suchą skórę wypróbuj krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Nie ma nic lepszego dla nawilżenia Twojej skóry.

spływy kajakowe Mała Panew opolskie | kajaki Mała Panew

Cierpisz na brak włosów, przerzedzone włosy na głowie. Skorzystaj ze sposobu na włosy: mikropigmentacja skóry głowy Odwiedź miejsce, w którym znajdziesz rozwiązanie na problemy skóry głowy i włosów. mikropigmentacja głowy Klinika Włosa- to miejsce, gdzie twoje włosy odżyją. |
 

Szukaj:

Aktualności

Ankieta

Co, według Ciebie, oznacza pojęcie *zrównoważony rozwój*?1210 odpowiedzi na pytanie
pozostałe ankiety
Serwis zbudowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nowości w gospodarce odpadowej


10 stycznia 2011

Ministerstwo Środowiska przypomina - od 1 stycznia 2011 r. obowiązują rozporządzenia dotyczące ewidencji odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o odpadach.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów będzie oddziaływać na  posiadaczy odpadów i osoby je transportujące. Ma szerszy zakres niż dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 14 lutego 2006 roku. Na wprowadzone zmiany wpłynęła ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (art. 16 ust.1).

Rozporządzenie wprowadza nową kartę ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji, której wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Ponadto uaktualnia wzory dokumentów stosowanych dotychczas na potrzeby ewidencji odpadów, (tj. wzór karty ewidencji odpadu, wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wzór karty przekazania odpadu).

Nowe dokumenty są przejrzyste i proste do wypełnienia. Wprowadzenie w/w wzorów ma również ułatwić wykonywanie obowiązków Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzającej kontrolę przestrzegania przepisów gospodarki odpadami. Kontrola wytwarzających odpady oraz gospodarujących nimi pozytywnie wpłynie na porządkowanie kwestii związanych z gospodarką odpadami w Polsce i w efekcie poprawi stan środowiska naturalnego.

Od nowego roku obowiązuje także rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach. Należy jednak pamiętać, że zbiorcze zestawienia danych o odpadach za rok 2010 nadal sporządza się na podstawie dotychczasowych wzorów formularzy (znajdują się one w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych).

Zmiany w rozporządzeniu wynikają z konieczności uporządkowania danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania. Dodano do niego m.in. nowy dział „Zbiorcze zestawienie danych o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych”. Ponadto nowością w rozporządzeniu jest wprowadzenie zmiany w sposobie podawania danych teleadresowych posiadacza odpadów i miejsca prowadzenia działalności. W części, która dotyczy decyzji dodano rubrykę „odbieranie odpadów”, co umożliwi wprowadzenie informacji o posiadaniu decyzji na odbieranie odpadów komunalnych podmiotom, które prowadzą działalność w tym zakresie.