reklama: depilacja laserowa Opole | kwas hialuronowy dermologic | koktajle do mezoterapii |

Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu


Reklama:Salon kosmetyczny Opole usuwanie zmarszczek opole koktajle do mezoterapii Szukasz dla suchej skóry i cery kremu nawilżającego? Sprawdź kwas hialuronowy dermologic. Jeśli masz suchą skórę wypróbuj krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Nie ma nic lepszego dla nawilżenia Twojej skóry.

spływy kajakowe Mała Panew opolskie | kajaki Mała Panew

Cierpisz na brak włosów, przerzedzone włosy na głowie. Skorzystaj ze sposobu na włosy: mikropigmentacja skóry głowy Odwiedź miejsce, w którym znajdziesz rozwiązanie na problemy skóry głowy i włosów. mikropigmentacja głowy Klinika Włosa- to miejsce, gdzie twoje włosy odżyją. |
 

Szukaj:

Aktualności

Ankieta

Co, według Ciebie, oznacza pojęcie *zrównoważony rozwój*?1210 odpowiedzi na pytanie
pozostałe ankiety
Serwis zbudowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gospodarka odpadowa w Łodzi


Na początku lat dziewięćdziesiątych MPO przedsiębiorstwo państwowe uległo likwidacji. Dnia 15.11.1993 r. zostało powołane do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tokarzewskiego 2.

Realizator

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź, Spółka z o.o.
Tokarzewskiego 2, 90-437 Łódź
Telefon: (042) 616 04 14;
email:marketing@mpolodz.pl

Więcej informacji: http://www.mpolodz.pl

Pierwsze po wojnie łódzkie przedsiębiorstwo oczyszczania miasta zostało założone w 1945r. W owym czasie przedsiębiorstwo posiadało 23 jednostki mechaniczne oraz 14 sztuk wozów konnych przystosowanych do wywozu nieczystości. Na przestrzeni lat zmieniał się stan wyposażenia, liczba osób zatrudnionych, stan prawny.

Na początku lat dziewięćdziesiątych MPO przedsiębiorstwo państwowe uległo likwidacji. Dnia 15.11.1993r. zostało powołane do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tokarzewskiego 2.
Dziś Przedsiębiorstwo jest spółką gminną, posiadającą 100% kapitału polskiego, zatrudniającą wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą, posiadającą nowoczesny tabor samochodowy. Na wyposażeniu przedsiębiorstwa znajdują się samochody przystosowane do odbioru odpadów z pojemników i kontenerów (głównie samochody marki Mercedes i Man), samochody asenizacyjne, samochody przystosowane do dalekiego transportu odpadów na wysypisko (Miasto Łódź nie ma swojego wysypiska odpadów) oraz inne pojazdy specjalistyczne wspomagające podstawową działalność spółki.
Od początku działalności przedsiębiorstwo pomaga mieszkańcom regionu łódzkiego w utrzymaniu czystości poprzez odbiór odpadów komunalnych zarówno ze Spółdzielni Mieszkaniowych, zakładów pracy jak i prywatnych posesji.

Działalność przedsiębiorstwa ukierunkowana jest na zaspokajanie potrzeb swoich Klientów. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z przejęciem odpowiedzialności przez przedsiębiorstwo za odpady wyprodukowane na danej posesji. Klient otrzymuje pojemnik (wybrany z całej gamy począwszy od pojemnika o pojemności 0,08 m3 do 1,1 m3 ) na odpady, który jest dowożony przez przedsiębiorstwo na wyznaczone miejsce. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z ustaloną z Klientem częstotliwością. Długoletnie doświadczenie pozwoliło wypracować takie formy współpracy, które usatysfakcjonują najbardziej wymagających Klientów,a jednocześnie zapewniają właściwe zagospodarowanie wytwarzanych na terenie naszego miasta odpadów. Wychodząc na przeciw potrzebom chronienia środowiska naturalnego nasze przedsiębiorstwo bierze udział w programach selektywnego zbierania odpadów z terenu naszego miasta wspomagając program "Łódź-Zdrowe Miasto"

Odpady jako nieodłączny problem funkcjonowania aglomeracji miejskiejNie ma osoby lub działalności, która nie wytwarzałaby odpadów. Każda dziedzina życia wiąże się z powstawaniem pewnej ilości odpadów. Średnio mieszkaniec naszego miasta wytwarza ok. 270 kg odpadów rocznie.
 • W 2002r. z terenu naszego miasta zostało wywiezionych ponad 303500 Mg w tym 90155 Mg przez MPO Łódź Sp. z o.o.
 • W roku 2002 wywieziono około 36% odpadów więcej niż w 1998 roku.

Odpady pochodzenia komunalnego zbieranie na terenie Łodzi w większości wywożone są na składowiska odpadów komunalnych (poza granice naszego miasta, Miasto Łódź nie posiada własnego składowiska). Jest to marnowanie potencjału surowców wtórnych zawartych w odpadach. Różnorodny skład morfologiczny odpadów komunalnych pozwala ponownie wykorzystać znaczną ich część. Około 60 % wszystkich odpadów komunalnych zbieranych w Łodzi to potencjalne surowce wtórne. Natomiast około 55 % ogólnej masy odpadów nadaje się do kompostowania. Dlatego należy wdrażać systemy zbiórki odpadów pozwalających na optymalne wydzielenie poszczególnych frakcji odpadów oraz ograniczenie ilości odpadów składowanych.

Na dzień dzisiejszy akcja indywidualnej selektywnej zbiórki odpadów obejmuje około 300 posesji. Posesje nie posiadające ww. stelarzy są zaopatrywane w tylko w worki.
Jest planowane rozszeżenie tej formy zbiórki odpadów o kolejne posesje, a w dalszej przyszłości chcielibyśmy umożliwić selektywne gromadzenie odpadów wszystkim mieszkańcom naszego miasta.

Inną forma selektywnej zbiórki odpadów przez MPO Łódź Sp. z.o.o jest tworzenie i sukcesywne oczyszczanie "punktów selektywnego gromadzenia odpadów". Obecnie funkcjonuje około 550 takich punktów,a w tym:
 • około 100 punktów z pojemnikami na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale,
 • około 320 punktów z pojemnikami na papier, szkło i tworzywa sztuczne,
 • około 130 punktów z pojemnikami na papier i szkło.

Zgromadzone w ten sposób surowce wtórne kierowane są do zakładów zajmujących się ich powtórnym wykorzystaniem. MPO Łódź Sp. z o.o. posiada specjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą dzięki której do obsługi sprzętu i punktów selektywnego gromadzenia odpadów wystarcza tylko jeden pracownik.

Selektywne zbieranie dotyczy również innych rodzajów odpadów niż ww., których skład, a tym samym szkodliwe oddziaływanie na środowisko przyrodnicze wymusza określone postępowanie z nimi.
Takimi odpadami są m.in. zużyte opony samochodowe, które pomimo, iż nie są sklasyfikowane jako odpady niebezpieczne, nie mogą być wyworzone na składowisko.

MPO Łódź Sp. z o.o. zajmuje się odbiorem również tej grupy odpadów. Zgromadzone selektywnie opony mają zastosowanie w innych procesach technologicznych (np. w cementowni są traktowane jako paliwo do uzyskania odpowiedniej temperatury w piecach ponieważ zawierają duży potencjał energetyczny jest to forma utylizacji).

Innym przykładem grupy odpadów którą należy gromadzić selektywnie są baterie. Obecnie MPO Łódź Sp. z o.o. jest na etapie wdrażania programu zbiórki baterii w szkołach i innych placówkach oświatowych.

Sortowanie odpadów


Na tym etapie zagospodarowania odpadów następuje wydzielenie frakcji,które można poddać procesom recyklingu. Pod kątem ekonomicznym selektywne gromadzenie odpadów, a nastepnie ich zbiórka jest o wiele tańsze niż późniejsze sortowanie odpadów zebranych nieselektywnie (zmieszanych). Można powiedzieć, że MPO Łódź Sp. z o.o. prowadząc selektywną zbiórkę przyczynia się nie tylko do ochrony środowiska naturalnego, ale również zasobów finansowych mieszkańców naszego miasta.

Kolejność procesów zagospodarowania odpadów powinna kształtować się następująco:


Maksymalne ograniczenie wytwarzanych odpadów


Zasada ta w coraz większym stopniu jest stosowana przez jednostki produkujące wszelkiego rodzaju dobra. W tym przypadku chodzi głównie o odpady opakowaniowe.Tzw. opłaty produktowe narzucają pewien tryb postępowania z odpadami wszystkim producentom. Zmuszają ich do przeanalizowania danego produktu oraz jego opakowania nie tylko pod kątem użyteczności, ale również gdy produkt i opakowanie przestaną spełniać swoją funkcję i staną się odpadem. Należy wówczas zaplanować, określić oraz wdrożyć określony proces zagospodarowania danego odpadu. Przykładem może być zastosowanie opakowań wielokrotnego użytku lub odbieranie zużytych tonerów przez firmy je sprzedające.

Selektywna zbiórka odpadów


Zagospodarowanie odpadów u źródeł ich powstawania. Jest to najważniejsza i zarazem najtańsza forma zagospodarowania odpadów (biorąc pod uwagę dalsze procesy utylizacji). Stosowanie różnych form selektywnej zbiórki w dużym stopniu wpływa na zmniejszenie ilości odpadów wyworzonych na składowiska.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi wdraża program pilotażowy selektywnej zbiórki odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych zabudowań jednorodzinnych. Podczas trwania akcji promocyjnej mieszkańcy ulic objętych akcją bezpłatnie otrzymują worki w różnych kolorach:
 • kolor zielony - butelki, słoiki (bez elementów metalowych), stłuczka szklana (oprócz szyb),
 • kolorniebieski - papier, tektura,
 • kolor żółty - tworzywa sztuczne (w tym butelki typu PET),
 • kolor czarny - odpady organiczne (odpady roślinne); (nie można wrzucać kości i mięsa),

Ww. odpady przekazywane są do ponownego ich wykorzystania. Np. z zebranych tworzyw sztucznych przy wykorzystaniu odpowiednich procesów fizyko-chemicznych produkuje się tzw. granulat, który jest gotowym produktem do wytworzenia nowego produktu z tworzywa sztucznego.
Odpady organiczne są przekazywane do kompostowni, gdzie następnie przy zachowaniu odpawiednich parametrów procesu kompostowania cała materia organiczna przekształca się w materię nieorganiczną, a ta z kolei jest już przyswajalna przez rośliny(kompost). W ten sposób to, co mieszkańcy Łodzi wyprodukowali i wyrzucili jest powtórnie zawracane do obiegu materii w ekosystemie.

Na dzień dzisiejszy akcja indywidualnej selektywnej zbiórki odpadów obejmuje około 300 posesji. Posesje nie posiadające ww. stelarzy są zaopatrywane w tylko w worki.
Jest planowane rozszeżenie tej formy zbiórki odpadów o kolejne posesje, a w dalszej przyszłości chcielibyśmy umożliwić selektywne gromadzenie odpadów wszystkim mieszkańcom naszego miasta.

Wszystkie formy utylizacji odpadów w tym odpadów niebezpiecznych (oprócz składowania odpadów)


Utylizacja odpadów jest unieszkodliwieniem, czyli zminimalizowaniem szkodliwego ich oddziaływania na środowisko. Zawiera się tutaj wiele procesów i różnych technologii. Należy podkreślić fakt, iż wyróżnia się około 1000 rodzajów odpadów, z których każdy może podlegać innym formom utylizacji. Do utylizacji odpadów stosuje sie bardzo kosztowne instalacje.

Utylizacja odpadów poprzez gromadzenie ich na składowisku odpadów


Jest to, a raczej powinna być ostateczna metoda zagospodarowania odpadów. Kwestią dyskusyjna jest to, że nie wszystkie składowiska spełniają normy zabezpieczające środowisko naturalne przed szkodliwym oddziaływaniem.

Na składowisku odpadów powinny być gromadzone odpady, których nie można zagospodarować w inny sposób.

Korzyści z przeprowadzania selektywnej zbiórki odpadów


 1. Oszczędność przestrzeni. Mniej wyworzonych na składowisko odpadów = więcej wolnej przestrzeni.
 2. Składowane odpady poddane sa długotrwałemu procesowi rozkładu, podczas którego powstają szkodliwe związki zanieczyszczające nasze środowisko. Stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia organizmów żywych.
 3. Pozostawiamy czyste, a nawet czystsze i mniej zdegradowane środowisko dla przyszłych pokoleń.
 4. Oszczędzamy zasoby naturalne (np. lasy, złoża węgla, rudy metali, wodę).
 5. Wbrew pozorom zapobieganie wytwarzania odpadów jest tańsze od zlikwidowania skutków oddziaływania odpadów na środowisko.


Typy odpadów: Bioodpady, Papier, Szkło, Tworzywa
Lokalizacja: łódzkie

« powrót