reklama: depilacja laserowa Opole | kwas hialuronowy dermologic | koktajle do mezoterapii |

Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu


Reklama:Salon kosmetyczny Opole usuwanie zmarszczek opole koktajle do mezoterapii Szukasz dla suchej skóry i cery kremu nawilżającego? Sprawdź kwas hialuronowy dermologic. Jeśli masz suchą skórę wypróbuj krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Nie ma nic lepszego dla nawilżenia Twojej skóry.

spływy kajakowe Mała Panew opolskie | kajaki Mała Panew

Cierpisz na brak włosów, przerzedzone włosy na głowie. Skorzystaj ze sposobu na włosy: mikropigmentacja skóry głowy Odwiedź miejsce, w którym znajdziesz rozwiązanie na problemy skóry głowy i włosów. mikropigmentacja głowy Klinika Włosa- to miejsce, gdzie twoje włosy odżyją. |
 

Szukaj:

Aktualności

Ankieta

Co, według Ciebie, oznacza pojęcie *zrównoważony rozwój*?1212 odpowiedzi na pytanie
pozostałe ankiety
Serwis zbudowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gospodarka odpadowa w gminie Józefów


W celu ograniczania zanieczyszczeń obszarowych na terenie gminy został m.in.
opracowany i jest realizowany plan gospodarki odpadami na terenie całej gminy: wybudowano nowoczesne składowisko, wdrożono system odbioru odpadów od mieszkańców.

Realizator

Urząd Miejski w Józefowie
ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów, woj. lubelskie
Telefon: 084 687 81 33 w. 32;
email: Jozefow_m@woi.lublin.pl

Więcej informacji: http://www.jozefow.miasto.woi.lublin.pl

Gmina Józefów położona jest na granicy dwóch krain geograficznych. Jej południowa część to Równina Biłgorajska będąca częścią Kotliny Sandomierskiej. Północna natomiast mieści się w obrębie Roztocza Środkowego. Gmina Józefów jest pod względem geograficznym miejscem niezwykle uprzywilejowanym, położone są w jej granicach trzy obszary chronione: Roztoczański Park Narodowy (otulina), Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej oraz Krasnobrodzki Park Krajobrazowy, co jest zjawiskiem unikatowym w skali europejskiej. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 124 km2, z tego ponad połowę zajmują lasy 56,4%, 38,7% zajmują użytki rolne, 2,2% to tereny zasiedlone, 0,2% wody, pozostałe grunty to 2,5%.W całej gminie mieszka około 8 tys. osób, z czego około 2800 osób to mieszkańcy miasta.

Gmina Józefów ma charakter rolniczo-przemysłowy. Znaczna część jej mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Ogólna liczba gospodarstw rolnych wynosi 1472. Przeważają wśród nich gospodarstwa niewielkie, około 60% z nich nie przekracza 5 ha.Przemysł skupia się głównie wokół wydobycia i obróbki kamienia wapiennego i pozyskiwania drewna Znaczącą gałęzią gminnej gospodarki jest leśnictwo. Dorodne lasy pozwoliły rozwinąć się tutaj zakładom tartacznym. Z działalności poza rolniczej najsilniejsze to: handel i szeroki zakres usług. W ostatnich latach sporym powodzeniem cieszy się agroturystyka.

Stan środowiska na terenie gminy jest dobry, ma na to wpływ zarówno fakt, iż duży procent terenów gminy stanowią lasy i tereny rolnicze, jak również szereg działań w dziedzinie ochrony środowiska podejmowanych przez samorząd gminny.

W celu ograniczania zanieczyszczeń obszarowych na terenie gminy m.in.:

 1. został opracowany i jest realizowany plan gospodarki odpadami na terenie całej gminy:
  wybudowano nowoczesne składowisko, wdrożono system odbioru odpadów od mieszkańców oraz wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów.

 2. wymieniono kotły węglowe na gazowe we wszystkich (12) obiektach samorządowych.

 3. opracowano kompleksowy projekt gospodarki ściekowej na terenie całej gminy oraz zrealizowano I zadanie z pierwszego etapu budowy kanalizacji, które obejmowało m. in. budowę oczyszczalni ścieków zlokalizowaną w Józefowie i odcinka kanalizacji długości 3 km.

Ważną rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej stanowią szkoły.

We wszystkich placówkach na terenie gminy Józefów aktywnie przyswaja się dzieciom i młodzieży wiedzę na temat środowiska naturalnego poprzez udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, różnego rodzaju konkursach ekologicznych i przyrodniczych "Moje Zakątki", "Żyj w zgodzie z naturą", "Moja Miejscowość i okolice". Akcjach: "Sprzątanie świata", "Dni Ziemi", zajęciach terenowych w ramach lekcji biologii itp.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i lokalne władze każdego roku w połowie sierpnia organizują ogólnopolski Festiwal Kultury Ekologicznej, skupiający przede wszystkim młodych ludzi. Na festiwalu dominuje muzyka i śpiew (szeroko rozumiana piosenka literacka, poezja śpiewana, muzyka folkowa) oraz folklor. Na koncerty zapraszane są gwiazdy polskiej piosenki. Występowali tu między innymi Nocna Zmiana Bluesa, Zdrowa Woda, Dima Chaaback, Antonina Krzysztoń, Czerwony Tulipan, Lubelska Federacja Bardów, Renata Przemyk, Czerwone Gitary. W trakcie festiwalu organizowane są liczne konkursy poruszające problematykę ekologiczną.

Jednym z kolejnych działań jest wydawanie gazety: "Wiadomości Józefowskie". Powstałej z inicjatywy "Miłośników Ziemi Józefowskiej", w której między innymi propagowane są postawy proekologiczne, oraz różnego rodzaju inicjatywy mające na celu ochronę środowiska.

Gmina Józefów była dwukrotnie laureatem nagród w konkursach organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziedzinie gospodarki odpadami. Pierwszy raz w roku 2001 za najlepszą realizację zadań zgłoszonych do IV edycji konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich otrzymała nagrodę w wysokości 200 tys. zł i w roku 2003 w I edycji konkursu pt. "Nasza Gmina w Europie" w kategorii gmina miejsko - wiejska otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości również 200 tys. zł. w formie dotacji przyznanej przez Zarząd NFOŚiGW. Wręczenie nagrody odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2003 w dniu 19 listopada 2003 roku.

Ogłoszony w miesiącu kwietniu 2003 r. konkurs składał się z dwóch etapów. Komisja konkursowa doceniła przede wszystkim działania Gminy prowadzone w sektorze zagospodarowania odpadów.Jednym z tych działań była budowa składowiska odpadów komunalnych w Józefowie wraz z równoczesną rekultywacją starego wysypiska, likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy i wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

Jeszcze osiem lat temu na naszym terenie istniało 11 większych dzikich wysypisk śmieci (praktycznie przy każdej wiosce) oraz były przypadki wywożenia i wynoszenia odpadków do lasu. Istniejące wysypisko w Józefowie nie spełniało żadnych norm ochrony środowiska. Wymagało to podjęcia działań związanych z zorganizowaniem skutecznego odbioru odpadów od mieszkańców oraz poniesienia kosztów na likwidację dzikich wysypisk i rekultywację terenów po nich. Było to ważne tym bardziej, iż w promieniu kilkudziesięciu kilometrów nie było odpowiedniego składowiska odpowiadającego normom ochrony środowiska. Samorząd podjął decyzję o budowie własnego. Wszystkie te działania przyniosły zamierzone efekty, z krajobrazu zginęły kupy śmieci, a lasy stanowiące znaczny procent powierzchni naszej gminy stały się wreszcie czyste.
Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 1996-2002.

W skład realizacji programu weszły następujące działania:


 1. W latach 1996-2001 likwidacja 11 istniejących dzikich wysypisk w miejscowościach na terenie gminy Józefów: Długi Kąt, Hamernia, Stanisławów, Szopowe, Majdan Nepryski, Borowina, Brzeziny, Tarnowola, Majdan Kasztelański, Górecko Stare, Górecko Kościelne. W ramach likwidacji wywieziono śmieci na wysypisko w Józefowie oraz zalesiono oczyszczone tereny.


 2. W latach 1997-2002 zorganizowano system efektywnego odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Józefów poprzez:
  • zakup i ustawienie kontenerów KP-7 we wszystkich miejscowościach gminy w ilości 33 szt.

  • zakup kubłów i koszy na śmieci dla miasta Józefów o pojemności 110l

  • rozprowadzenie wśród wszystkich mieszkańców kompletu worków do selektywnej zbiórki odpadów

  • zapewnienie transportu odpadów na wysypisko poprzez podpisanie umów z właścicielami pojazdów specjalistycznych

  • zakup prasy do prasowania odpadów

  • zorganizowanie odbioru segregowanych odpadów.

 3. W latach 2000-2001 modernizacja wysypiska w Józefowie poprzez wykonanie następujących zadań:
  • rekultywacja istniejącego sektora wysypiska

  • wykonanie szczelnych (uszczelnionych geomembraną) sektorów z warstwą drenażową odprowadzającą odcieki do zbiorników, w tym wydzielony ogrodzeniem sektor grzebowiska dla zwierząt z oddzielonym zbiornikiem żelbetonowym zabezpieczony przed przeciekami preparatem uszczelniającym beton

  • wykonanie infrastruktury towarzyszącej (drenaż, drogi, budynki, ogrodzenia)

  • dla zabezpieczenia przed negatywnym wpływem oddziaływania wysypiska na wody gruntowe wykonanie dokumentacji hydrologicznej i założenie dwóch piezometrów

Dokładny opis systemu selektywnej zbiórki odpadów


Obecnie selektywną zbiórką objętych jest 100% mieszkańców. Ilość odpadów odbieranych od ludności to około 82 Mg/rok.
System selektywnej zbiórki odpadów jest finansowany z budżetu gminy i został wprowadzony w następujący sposób:

 • przeprowadzono akcję informacyjną w szkołach i na zebraniach wiejskich.
 • zrobiono rozeznanie i nawiązano kontakty z firmami zajmującymi się przetwarzaniem odpadów.
 • zakupiono worki z napisami do selektywnej zbiórki odpadów.
 • rozprowadzono worki wśród mieszkańców całej gminy.
 • zorganizowano odbiór posegregowanych odpadów raz w miesiącu w stałe dni.

Koszty działania systemu gospodarki odpadami


Na terenie wiejskim koszt ten oszacowany jest na 1 zł/miesiąc, natomiast na terenie miejskim odpady komunalne są odbierane przez prywatnych przewoźników w cenie 6 zł za kubeł 110l.
Nakłady ponoszone przez gminę na gospodarkę odpadami w zł: 131 281 zł/rok
Nakłady ponoszone przez gminę w przeliczeniu na mieszkańca, zł/M: 16,83 zł/M/rok

Zgodnie z art. 50.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach omawiane składowisko o powierzchni 2,2 ha i pojemności 46 000 m3 należy zakwalifikować jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Ze względu na geomorfologię terenu składowisko to zalicza się do typu składowisk podpoziomowo- nadpoziomowych tzn. odpady gromadzone są w zagłębieniu terenu i do wysokości powyżej poziomu terenu przyległego.

Obiekt posiada charakter eksploatacji uporządkowanej. Generalnie technologia eksploatacji polega na deponowaniu odpadów w niecce i sukcesywnym wypełnianiu tej niecki.
Odpady rozładowywane są na wyznaczonej części placu i okresowo wykorzystywany jest sprzęt (spychacz) do ich przemieszczania w kolejne partie niecki oraz izolacje.

W rozwiązaniach projektowych przewidziano doszczelnienie podłoża składowiska oraz ujęcie odcieków. Uszczelnienie podłoża wykonano z geomembrany ułożonej na warstwie 40cm gruntu słabo przepuszczalnego. Wydzielono dwa sektory: składowiskowy i grzebowiskowy. Drenaż ułożono na geomembranie w warstwie drenującej. Wody odciekowe z sektora składowiskowego odprowadzane są do zbiornika stalowego o poj. 50m3, natomiast wody odciekowe z sektora grzebowiskowego są odprowadzane do odrębnego zbiornika żelbetonowego o poj.11.5m3.Wody odciekowe ze zbiornika są wywożone do oczyszczalni ścieków. Odgazowanie masy odpadowej odbywa się poprzez system studni odgazowujących wykonanych z układanych w stos opon wypełnionych materiałem porowatym. Odgazowanie następuje również całą powierzchnią składowanych odpadów.

Ocena przedsięwzięcia pod kątem innowacyjności technicznej, nowoczesności
technologicznej (dotyczy składowiska odpadów)


 1. Zamiast projektowanych sektorów S1-S4 wykonano jeden sektor, zwany dalej S1 i sektor G zwiększyło to pojemność składowiska wykonanego w pierwszym etapie, i wydłużyło okres jego eksploatacji w stosunku do zakładanego w projekcie i minimalizuje koszty wykonania inwestycji


 2. Zastosowano doszczelniania dna i skarp sektora S1geomembraną PEHD grub. 1,5mm, zgodnie z przepisami prawa polskiego i dyrektywy Unii Europejskiej, dla skuteczniejszej ochrony środowiska


 3. Wykonano drenaż odcieków za pomocą drenów PEHD, ułożonych w wyprofilowanym rowku w obsypce na dnie sektora w celu, skuteczniejszego połączenia z geomembraną przy ich przeprowadzeniu przez geomembranę do zbiornika odcieków (zabezpieczenie przed przeciekaniem odcieków z obszaru składowiska), lepsza ochrona drenażu i skuteczniejsze (sprawniejsze) odprowadzanie odcieków.


 4. Zamontowano stalowy zbiornik odcieków dla sektora G w celu skrócenia czasu wykonania sektora, w porównaniu do czasu wykonania zbiornika monolitycznego, oraz zabezpieczenia przed ewentualnym wysokim poziomem wód gruntowych, który w przypadku tego typu zbiorników nie jest groźny.


 5. Montaż żelbetonowego zbiornika odcieków V=25m3 dla sektora S1.


Typy odpadów: Elektrośmieci, Papier, Szkło
Lokalizacja: lubelskie

« powrót