reklama: depilacja laserowa Opole | kwas hialuronowy dermologic | koktajle do mezoterapii |

Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu


Reklama:Salon kosmetyczny Opole usuwanie zmarszczek opole koktajle do mezoterapii Szukasz dla suchej skóry i cery kremu nawilżającego? Sprawdź kwas hialuronowy dermologic. Jeśli masz suchą skórę wypróbuj krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Nie ma nic lepszego dla nawilżenia Twojej skóry.

spływy kajakowe Mała Panew opolskie | kajaki Mała Panew

Cierpisz na brak włosów, przerzedzone włosy na głowie. Skorzystaj ze sposobu na włosy: mikropigmentacja skóry głowy Odwiedź miejsce, w którym znajdziesz rozwiązanie na problemy skóry głowy i włosów. mikropigmentacja głowy Klinika Włosa- to miejsce, gdzie twoje włosy odżyją. |
 

Szukaj:

Aktualności

Ankieta

Co, według Ciebie, oznacza pojęcie *zrównoważony rozwój*?1210 odpowiedzi na pytanie
pozostałe ankiety
Serwis zbudowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gospodarka odpadowa w powiecie działdowskim


Powołany w 1997 roku Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" tworzy 5 Gmin powiatu działdowskiego i działa na obszarze 820 km2, który zamieszkuje 60 tys. mieszkańców.

Realizator

Związek Gmin "Działdowszczyzna"
ul. Księżodworska 10/24, 13-200 Działdowo
Telefon: (023) 697 65 18;

Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"


Swoje działania EZG "Działdowszczyzna" opiera miedzy innymi na podstawie przyjętego Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, który jest uzupełniany o inne, wynikające z zadań własnych gmin.

Związek tworzą: Gmina Miasto Działdowo, Gmina Miasto Lidzbark Welski, Gmina Działdowo, Gmina Iłowo-Osada, Gmina Płośnica.

Głównym celem Związku jest integracja gmin związanych z powiatem działdowskim na rzecz ochrony środowiska, rozwoju ekologicznego i edukacji ekologicznej społeczeństwa.
Ponadto Związek wspomaga gminy w realizacji ich zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, poprzez prowadzenie wspólnej działalności związanej z budową obiektów służących do składowania i utylizacji odpadów komunalnych oraz organizacji systemu ich selektywnej zbiórki.

Związek realizując przyjęty przez Zgromadzenie Związku "Program gospodarki odpadami komunalnymi" zmierzający do kompleksowego rozwiązania problemu ich zagospodarowania wybudował składowisko odpadów komunalnych spełniające standardy techniczne składowisk zgodne z Dyrektywami UE w miejscowości Zakrzewo, z którego korzystają gminy będące członkiem Związku.

W 2000 roku został rozpoczęty program selektywnej zbiórki odpadów u źródła


Program został podzielony na III etapy:
 1. etap 2000-2002 r. szeroka edukacja ekologiczna, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 2. etap 2002-2003 r. - zbudowanie rynku odbiorców na segregowane odpady i w formie pilotażowej obejmując 5% populacji mieszkańców przystąpiono do wdrażania programu oraz organizacji bazy segregacji odpadów w miejscowości Kurki, która została wyposażona w niezbędne urządzenia do procesu zbierania, segregacji i konfekcjonowania odpadów.
 3. etap "wdrażanie programu " 2003-2005 r., w 2003 zostało objęte 50% gospodarstw domowych, 2004 r.- 90% a w 2005 roku 100%.

W lutym 2002 roku została uruchomiona w Zakrzewie Kompostownia osadów i odpadów organicznych, w której wytwarzany jest EKO substrat humusowy. Funkcjonowanie kompostowni oparte jest na polskiej technologii . "Systemy Dla Ekologii" dr inż. Edwarda Wielanda z Akademii Rolniczej w Poznaniu. Przy udziale mikro i makroorganizmów tlenowych procesowi kompostowania poddawane są osady biologiczne, słoma, trociny tartaczne i obornik drobiowy. Zastosowana technologia wykorzystuje procesy humifikacji naturalnie przebiegające w środowisku glebowym i przebiega w trzech fazach.
W przeciągu 6-9 miesięcy powstaje w pełni dojrzały EKO substrat humusowy, którego jakość pod względem fizyko-chemicznym i biologicznym jest kontrolowana przez AR w Poznaniu, oraz Stację Chemiczno-Rolniczą w Olsztynie.

EKO Substrat humusowy stanowi doskonały nawóz organiczny będący koncentratem próchnicy glebowej (humusu), poprawia strukturę i żyzność gleby, zwiększa jej pojemność wodną i powietrzną, zapewnia szybki wzrost i rozwój roślin. Może być stosowany w rolnictwie, ogrodnictwie i przy urządzaniu terenów zielonych i rekultywacji terenów. Istniejąca kompostownia w Zakrzewie w sposób naturalny przywraca naturalny obieg substancji organicznej w środowisku.

Związek aktywnie uczestniczył w likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie gmin członków Związku. W 2000 roku w ramach prac publicznych zostało zlikwidowanych 34 nielegalnych wysypisk.

Wszystkie zadania, które są realizowane przez Związek finansowane są z środków gmin należących do związku oraz z środków pozyskanych z zewnątrz np. z NFOŚ, Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z funduszy Phare, Brytyjskiego Funduszu Know- How, Ekofunduszu, SAPARD i Funduszy Strukturalnych.

W zakresie edukacji ekologicznej Związek współpracuje z Działdowskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej od 1998 roku czynnie współpracuje z Ekologicznym Związkiem Gmin "Działdowszczyzna" w zakresie tworzenia Systemu Selektywnej Zbiórki, Segregacji i Wykorzystania Odpadów.

Współpraca ta polegała na:
 • opracowaniu materiałów dydaktycznych, propagandowych promujących zapobieganie wzrostowi ilości odpadów w gospodarstwach domowych,
 • przeprowadzeniu konkursów w placówkach oświatowych dotyczących wdrażanego programu selektywnej zbiórki odpadów, debaty ekologicznej propagującej selektywną zbiórkę.

EZG "Działdowszczyzna" jest koordynatorem bądź współorganizatorem akcji ekologicznych:
 • "Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur" - akacja ta odbywa się już od trzech lat na wiosnę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Placówki oświatowe biorące udział zostają zaopatrzone w worki do zbiórki śmieci oraz mają zapewniony bezpłatny odbiór śmieci. Szkoły sporządzają sprawozdanie z przebiegu akcji, które są weryfikowane a dane przekazywane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
 • "Sprzątanie świata" - akcja przebiega rok rocznie we wszystkich placówkach powiatu działdowskiego. Uczniowie sprzątają wyznaczone tereny w worki otrzymane od EZG oraz mają zapewniony bezpłatny odbiór śmieci.
  Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" współpracuje z Organizacją Odzysku RekoPol w Warszawie.

W ramach współpracy organizowane są szkolenia przez tę Organizację w dwóch panelach:
 1. Program Edukacyjny "Czysto i Zielono" - szkolenie dla nauczycieli szkół powiatu działdowskiego, propagujące program selektywnej zbiórki odpadów wśród dzieci i młodzieży.
 2. szkolenie dla pracowników samorządowych, które umożliwia samodzielne tworzenie planów gospodarki odpadami.


Typy odpadów: Bioodpady, Papier, Szkło, Metale, Tworzywa
Lokalizacja: warmińsko-mazurskie

« powrót