reklama: depilacja laserowa Opole | kwas hialuronowy dermologic | koktajle do mezoterapii |

Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu


Reklama:Salon kosmetyczny Opole usuwanie zmarszczek opole koktajle do mezoterapii Szukasz dla suchej skóry i cery kremu nawilżającego? Sprawdź kwas hialuronowy dermologic. Jeśli masz suchą skórę wypróbuj krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Nie ma nic lepszego dla nawilżenia Twojej skóry.

spływy kajakowe Mała Panew opolskie | kajaki Mała Panew

Cierpisz na brak włosów, przerzedzone włosy na głowie. Skorzystaj ze sposobu na włosy: mikropigmentacja skóry głowy Odwiedź miejsce, w którym znajdziesz rozwiązanie na problemy skóry głowy i włosów. mikropigmentacja głowy Klinika Włosa- to miejsce, gdzie twoje włosy odżyją. |
 

Szukaj:

Aktualności

Ankieta

Co, według Ciebie, oznacza pojęcie *zrównoważony rozwój*?1210 odpowiedzi na pytanie
pozostałe ankiety
Serwis zbudowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Apel ekoobywatela


04 lutego 2011

W obliczu unijnych kar za niedotrzymanie terminu ograniczenia deponowania bioodpadów na składowiskach trzeba ożywić "martwy" od 20 lat przepis umożliwiający tworzenie obligatoryjnych związków gmin – uważa Zdzisław Smolak, ekoobywatel z Dolnego Śląska.

Eko obywatel przedstawia posłom pięć filarów programu naprawczego dla polskiej gospodarki odpadami komunalnymi. Oto one:

1. Konieczność prawnego ustanowienia sprawdzonych unijnych zasad logistyki, organizacji i finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi - czyli oddania decyzyjności i opłat za usuwanie i zagospodarowanie odpadów na rzecz gmin na wzór uregulowań prawnych sprawdzonych w krajach "starej Unii".

Wniesiony przez rząd projekt stanowi o tym, że po przyjęciu zawartych tam zasad, gminy uzyskałyby takie same narzędzia i mechanizmy zarządzania jakie posiadają gminy w zachodniej Europie. I chociaż wielu gminom nie jest w smak, że będą musiały zdawać egzamin z umiejętności należytego zarządzania tą dziedziną municypalną (do tej pory były z tego zwolnione...) - vacatio legis dla uregulowań ustawy nie powinno przekroczyć obecnego roku tak aby w ważny dla Polski rok 2012 wejść z posiadaniem prawidłowych narzędzi zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi.

Ponieważ istnieją podstawy do obaw o prawidłowy proces legislacyjny - służby specjalne powinny otoczyć szczególnym nadzorem prace nad procedowaniem ustawy. Będzie to dowód na to, że wyciąga się wnioski - i przeciwnicy polskiej racji stanu - a więc ci, którzy chcą odrzucić europeizację polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi natkną się na szczelny parasol ochronny dla procesu legislacyjnego.

2. Konieczność prawnego ustanowienia obligatoryjnych instytucjonalnych międzygminnych struktur administracyjnych dla stworzenia zintegrowanej w skali kraju wystarczającej sieci organizacyjnej dla budowy i funkcjonowania zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych.

W obliczu unijnych sankcji finansowych i kolejnego ciosu dla finansów publicznych - dla szybkiego i skutecznego wreszcie wdrożenia trzeciego już KPGO trzeba ożywić "martwy" od dwudziestu lat art. 64 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym mówiący o możliwości zaistnienia obligatoryjnych związków gmin.

Jest to jedno z ważnych narzędzi umożliwiające uniknięcie unijnych sankcji za brak działań dla wypełnienia unijnych standardów.

3. Konieczność upowszechnienia przez administrację centralną odpowiedzialną za zobowiązania międzynarodowe - nowych adekwatnych dla warunków polskich metod selektywnej zbiórki odpadów domowych u „źródła”, metod spełniających kryteria wysokiej efektywności odzysku.

Powinna powstać lista indykatywna metod o wysokiej efektywności stopnia odzysku odpadów – oparta o zweryfikowane przykłady stosowanych w Polsce technologii.
Polskę nie stać na wydawanie pieniędzy na niskoefektywne technologie w gospodarce odpadami komunalnymi - a niestety tzw. "segregatornie" odpadów zmieszanych ciągle są dofinansowywane z pieniędzy publicznych.

Trzeba też poddać analizie – dlaczego tylko w kilku gminach w Polsce osiągnięto wymagany poziom ograniczenia deponowania bioodpadów na składowiskach – i wnioski z tej analizy powinny być podstawą do opracowania „twardych” wytycznych dla gmin aby w jak najszybszym terminie Polska dała dowody poprawy w tej dziedzinie, dla spełnienia unijnych wymagań.

4. Konieczność zastosowania (obok tradycyjnych spalarni dla dużych aglomeracji) technologii wykorzystania energetycznego odpadów komunalnych w tzw. urządzeniach rozproszonej energetyki - tak aby od 2013 roku zaprzestać deponowania odpadów o kaloryczności powyżej określonego poziomu, na składowiskach.

Weryfikacje takich technologii powinny nastąpić poprzez działania międzyresortowe z wykorzystaniem instytutów naukowych. Polska oprócz wypełnienia standardów gospodarki odpadami – musi jeszcze uzyskać odpowiedni poziom produkcji energii odnawialnej i nie uda się to zadanie bez powiązania z gospodarką odpadami. Powinien powstać międzyresortowy zespół dla działań skojarzenia gospodarki odpadami z produkcją energii klasyfikowanej jako odnawialna. (Obecnie nominalnie Odnawialną Energetyką zajmuje się Ministerstwo Gospodarki, ale też i Min. Rol. i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Środowiska - ta "dywersyfikacja" rodzi opłakane skutki, bo opóźnienia w realizacji unijnej strategii osiągnięcia wymaganego stopnia produkcji energii odnawialnej są niemal takie jak w odpadach komunalnych...

5. Konieczność emitowania na skalę bezprecedensową w środkach masowego przekazu, spóźnionej o dziesięciolecia narodowej (permanentnej i codziennej) kampanii ekoedukacyjnej na rzecz upowszechnienia nawyku selektywnego gromadzenia odpadów domowych. Zbyt rzadko emitowane i mało urozmaicone spoty z udziałem aktorów kojarzących się z reklamami komercyjnych produktów – nie spełniają do końca swojej roli jaką powinny odegrać w wachlarzu działań dla uniknięcia nałożenia na Rzeczpospolitą Polską unijnych sankcji finansowych za opóźnienia w realizacji wspólnotowych standardów gospodarki odpadami komunalnymi. Kampania ekoedukacyjna powinna być opracowana przez fachowców wybranych nie tylko wg kryterium ceny, ale także z uwzględnieniem osiągnięć i doświadczeń takich akcji nie mających charakteru komercyjnego.
 

Zdzisław Smolak,
społeczny rzecznik integracji europejskiej polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Autor: Zdzisław Smolak
Źródło: PAP

« powrót