reklama: depilacja laserowa Opole | kwas hialuronowy dermologic | koktajle do mezoterapii |

Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu


Reklama:Salon kosmetyczny Opole usuwanie zmarszczek opole koktajle do mezoterapii Szukasz dla suchej skóry i cery kremu nawilżającego? Sprawdź kwas hialuronowy dermologic. Jeśli masz suchą skórę wypróbuj krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Nie ma nic lepszego dla nawilżenia Twojej skóry.

spływy kajakowe Mała Panew opolskie | kajaki Mała Panew

Cierpisz na brak włosów, przerzedzone włosy na głowie. Skorzystaj ze sposobu na włosy: mikropigmentacja skóry głowy Odwiedź miejsce, w którym znajdziesz rozwiązanie na problemy skóry głowy i włosów. mikropigmentacja głowy Klinika Włosa- to miejsce, gdzie twoje włosy odżyją. |
 

Szukaj:

Aktualności

Ankieta

Co, według Ciebie, oznacza pojęcie *zrównoważony rozwój*?1213 odpowiedzi na pytanie
pozostałe ankiety
Serwis zbudowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ograniczenia w zakresie utrzymania czystości w gminach


23 sierpnia 2010

Gminy nie mają całkowitej swobody przy tworzeniu regulaminów utrzymania czystości i porządku – przypomina wojewoda podlaski. Jak podkreśla, przepisy miejscowe muszą mieć podstawę w ustawach.

Organ nadzoru zakwestionował z tego powodu w sumie kilkanaście rozwiązań z uchwały rady gminy Śniadowo. Jak wyjaśniono, obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku ciążące na właścicielu nieruchomości nie mogą zostać sformułowane w dowolnej formie, a samo pojęcie "utrzymanie porządku" ogranicza się do gromadzenia, zbierania i usuwania odpadów komunalnych, nie zaś do utrzymania obiektów i terenu w należytym stanie technicznym i estetycznym.

Jako wykraczające poza ramy ustawowego upoważnienia wojewoda uznał na przykład zapis w regulaminie który zobowiązywał właścicieli nieruchomości do utrzymywania urządzeń do zabaw w należytym stanie technicznym  i sanitarnym oraz wymiany piasku w piaskownicach co najmniej 1 raz w roku kalendarzowym.

Zakwestionowano także nakaz „usuwania sopli lodu, nawisów śniegu z dachów i gzymsów w budynkach niezwłocznie po ich powstaniu”. Jak podkreślił organ nadzoru, z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika obowiązek unormowania w regulaminie wymagań obejmujących uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń jedynie z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

W opinii wojewody rada gminy nie miała także upoważnienia do wprowadzenia obowiązku nałożonego na organizatorów imprez masowych lub zgromadzeń o charakterze publicznym do zapewnienia pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów oraz szaletów przenośnych na terenie zorganizowanej imprezy, jak również na terenach przyległych. Wyjaśniono, że obowiązki te powinny spoczywać na właścicielach nieruchomości.

Organ nadzoru zakwestionował również określenie w regulaminie limitu czasu (do dwóch lat) obowiązku przechowywania umów oraz dowodów zapłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz za opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych. Za sprzeczne z prawem uznano także zakazy wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej oraz na tereny gier i placów zabaw, a także zapisy dotyczące hodowli gołębi na terenach zabudowy mieszkaniowej i wielorodzinnej.

Zgodnie z przepisami, organami nadzoru nad samorządem terytorialnym są premier i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Nadzór sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Źródło: PAP

« powrót