reklama: depilacja laserowa Opole | kwas hialuronowy dermologic | koktajle do mezoterapii |

Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu


Reklama:Salon kosmetyczny Opole usuwanie zmarszczek opole koktajle do mezoterapii Szukasz dla suchej skóry i cery kremu nawilżającego? Sprawdź kwas hialuronowy dermologic. Jeśli masz suchą skórę wypróbuj krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Nie ma nic lepszego dla nawilżenia Twojej skóry.

spływy kajakowe Mała Panew opolskie | kajaki Mała Panew

Cierpisz na brak włosów, przerzedzone włosy na głowie. Skorzystaj ze sposobu na włosy: mikropigmentacja skóry głowy Odwiedź miejsce, w którym znajdziesz rozwiązanie na problemy skóry głowy i włosów. mikropigmentacja głowy Klinika Włosa- to miejsce, gdzie twoje włosy odżyją. |
 

Szukaj:

Aktualności

Ankieta

Co, według Ciebie, oznacza pojęcie *zrównoważony rozwój*?1213 odpowiedzi na pytanie
pozostałe ankiety
Serwis zbudowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

"Stary Las" rusza


10 listopada 2009

Rusza największa inwestycja w historii ziemi starogardzkiej. Jej wartość szacuje się na 115,5 mln zł brutto. Ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Spółka uzyska dofinansowanie w wysokości ok.  70, 8 mln zł. Po 6 latach starań realnym staje się Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” odbędzie się 3 listopada w Urzędzie Miasta Starogard Gdański.

Podpisanie umowy umożliwi realizację projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””  nr CCI 2007PL161PO002, który wpisuje się w II oś - „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Program ten przewiduje szereg przedsięwzięć chroniących środowisko naturalne i przywracające jego stan pierwotny. Działania opierają się o ideę zrównoważonego rozwoju.
   
Zasadniczym celem przedsięwzięcia „Stary Las” jest  dostosowanie gospodarki odpadami na terenie 18 gmin z terenu 3 powiatów objętych projektem do wymogów prawa polskiego i unijnego poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych. Jest to jedna z największych, jeśli nie największa inwestycja w historii powiatu starogardzkiego o wartości 115,5 mln zł brutto. Ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Spółka uzyska dofinansowanie w wysokości ok.  70, 8 mln zł.
  
Nasze starania o wybudowanie Zakładu miały swój początek  30 czerwca 2003 roku, kiedy to 11 gmin powiatu starogardzkiego założyło spółkę „Stary Las” . Po przystąpieniu do spółki kolejnych gmin z naszego powiatu oraz z powiatu kościerskiego zostało opracowane Studium Wykonalności projektu. W połowie 2005 roku został złożony wniosek o dofinansowanie, który następnie trafił do Komisji Europejskiej. Z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na inwestycje na ochronę środowiska w starej perspektywie finansowania 2004-2006 projekt przeznaczono do realizacji w późniejszym okresie programowania, tj. w okresie lat 2007-2013. Po zatwierdzeniu przez  Komisję Europejską Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co miało miejsce pod koniec 2007 roku, polski rząd mógł opracować kryteria i procedury wyboru projektów. W związku z tym projekt czekała jeszcze długa droga. Kamieniem milowym na drodze do dofinansowania było podpisanie przez zarząd  spółki  porozumienia o współfinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aktualizacji Studium Wykonalności i zawarcie pre-umowy, co miało miejsce 28 sierpnia 2008 r. 

Tak naprawdę dopiero w maju 2009 r. pojawiła się realna możliwość ubiegania się o środki Unii Europejskiej po ukazaniu się wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących pomocy publicznej w ramach gospodarki odpadami. Dnia 6 czerwca  2009 został złożony kolejny wniosek o finansowanie, który zgodnie z aktualnymi wymaganiami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko  - musiał przejść proces oceny, która zakończyła się pomyślnie.  Dzięki przychylnemu stanowisku Instytucji wdrażającej – Narodowemu  Funduszowi  Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej i wielkiemu zaangażowaniu Pani  prezes  Małgorzaty Skucha,  Pani  Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi  - Edyty Stankiewicz  oraz opiekuna projektu – Pani Małgorzaty Woźniak projekt  jako drugi projekt „odpadowy” z Listy Indywidualnej Projektów Kluczowych będzie miał podpisaną umowę o dofinansowaniu. Dzięki środkom z Funduszu Spójności, dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, możliwa jest realizacja wielu dużych inwestycji, które tak jak nasz projekt mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski.

Budowa nowoczesnego Zakładu Utylizacji Odpadów przyczyni się nie tylko do osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego, ale pozwoli również na zamknięcie i rekultywację 12 składowisk odpadów położonych na obszarze działania Zakładu Utylizacji Opadów Komunalnych „Stary Las”. Projekt ten będzie dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

źródło: starogard.pl