reklama: depilacja laserowa Opole | kwas hialuronowy dermologic | koktajle do mezoterapii |

Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu


Reklama:Salon kosmetyczny Opole usuwanie zmarszczek opole koktajle do mezoterapii Szukasz dla suchej skóry i cery kremu nawilżającego? Sprawdź kwas hialuronowy dermologic. Jeśli masz suchą skórę wypróbuj krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Nie ma nic lepszego dla nawilżenia Twojej skóry.

spływy kajakowe Mała Panew opolskie | kajaki Mała Panew

Cierpisz na brak włosów, przerzedzone włosy na głowie. Skorzystaj ze sposobu na włosy: mikropigmentacja skóry głowy Odwiedź miejsce, w którym znajdziesz rozwiązanie na problemy skóry głowy i włosów. mikropigmentacja głowy Klinika Włosa- to miejsce, gdzie twoje włosy odżyją. |
 

Szukaj:

Aktualności

Ankieta

Co, według Ciebie, oznacza pojęcie *zrównoważony rozwój*?1213 odpowiedzi na pytanie
pozostałe ankiety
Serwis zbudowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ekologicznie i wydajnie w Łodzi


17 sierpnia 2009

Naszym celem jest modernizacja i organizacja nowoczesnego systemu gospodarki odpadami poprzez wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Łodzi. Projekt zakłada budowę bezpiecznej ekologicznie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności ok. 250 tys. ton/rok.

Obecnie w Łodzi możliwe jest poddanie odzyskowi prawie połowy wytwarzanych rocznie odpadów komunalnych, co stanowi znaczący wynik, biorąc pod uwagę, że mieszkańcy Łodzi wytwarzają rocznie ponad 300 tys. ton takich odpadów.
W granicach miasta nie ma miejsca na wybudowanie nowego składowiska. W tej sytuacji rozwiązaniem jest uzupełnienie istniejącego systemu gospodarki odpadami o instalację termicznego przekształcania odpadów. Starania o pozyskanie środków na budowę takiej instalacji miasto rozpoczęło w 2007 r. W ich konsekwencji nowy projekt pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II”, będący kontynuacją zakończonego etapu pierwszego, znalazł się na liście dużych projektów indywidualnych przewidzianych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja i organizacja nowoczesnego systemu gospodarki odpadami poprzez wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Łodzi.
Projekt zakłada budowę bezpiecznej ekologicznie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności ok. 250 tys. ton/rok, która będzie opierać się na sprawdzonych rozwiązaniach technologicznych oraz doświadczeniu podobnych obiektów funkcjonujących na obszarze Unii Europejskiej. Zakład spełni najwyższe standardy bezpieczeństwa, zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej i nie będzie zagrażał zdrowiu mieszkańców i środowisku.

Charakterystyka instalacji
Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów na terenie Łodzi została ujęta zarówno w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011, jak i w zaktualizowanym Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi. Słuszność decyzji o jego budowie potwierdziło wstępne studium wykonalności przedsięwzięcia, w którym szczegółowo przeanalizowane zostały różne warianty rozwiązań systemu gospodarki odpadami w Łodzi. Wariant przewidujący budowę instalacji termicznego przekształcania spełniał wymagania prawne w zakresie ograniczenia składników biodegradowalnych kierowanych na składowisko i charakteryzował się znacznym zmniejszeniem masy odpadów tam trafiających – prawie do 80%. Natomiast technologia oparta jest na sprawdzonych rozwiązaniach stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Najistotniejsze elementy działania instalacji do spalania to:

  • ruszt, którego konstrukcja sprawdziła się w zakładach termicznego przekształcania odpadów komunalnych na całym świecie, zapewniający możliwość spalania odpadów o różnej wartości opałowej,
  • kocioł zintegrowany z rusztem,
  • optymalny odzysk energii zawartej w spalinach,
  • produkcja wysoko parametrowej pary zasilającej turbinę upustowo-kondensacyjną,
  • produkcja elektryczności i ciepła w skojarzeniu lub samej elektryczności,
  • wydajny system oczyszczania spalin w celu redukcji kwaśnych zanieczyszczeń, metali ciężkich, dioksyn i furanów,
  • metoda selektywnej niekatalitycznej redukcji (SNCR) tlenków azotu z wykorzystaniem mocznika, spełniająca najbardziej rygorystyczne wymagania emisyjne.

W toku dalszych prac nad projektem zostanie opracowane studium wykonalności przedsięwzięcia, w którym analizie wielokryterialnej (pod względem technologicznym, środowiskowym, społecznym i ekonomicznym) poddane zostaną trzy potencjalne lokalizacje planowanej instalacji. Jedna z nich znajduje się w obszarze ograniczonego użytkowania wokół Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, w sąsiedztwie innych obiektów gospodarki komunalnej, w tym nowo wybudowanej instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych.
Dwie pozostałe lokalizacje to tereny ściśle związane z energetyką miejską oraz łatwym dostępem do sieci cieplnej (teren Elektrociepłowni EC 4 oraz teren byłego Zakładu Energetyki Cieplnej „Ustronna”). Dla wszystkich lokalizacji zostaną opracowane raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, na podstawie których zostanie wybrane optymalne jej usytuowanie.

źródło: czystemiasto.uml.lodz.pl