reklama: depilacja laserowa Opole | kwas hialuronowy dermologic | koktajle do mezoterapii |

Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu


Reklama:Salon kosmetyczny Opole usuwanie zmarszczek opole koktajle do mezoterapii Szukasz dla suchej skóry i cery kremu nawilżającego? Sprawdź kwas hialuronowy dermologic. Jeśli masz suchą skórę wypróbuj krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Nie ma nic lepszego dla nawilżenia Twojej skóry.

spływy kajakowe Mała Panew opolskie | kajaki Mała Panew

Cierpisz na brak włosów, przerzedzone włosy na głowie. Skorzystaj ze sposobu na włosy: mikropigmentacja skóry głowy Odwiedź miejsce, w którym znajdziesz rozwiązanie na problemy skóry głowy i włosów. mikropigmentacja głowy Klinika Włosa- to miejsce, gdzie twoje włosy odżyją. |
 

Szukaj:

Aktualności

Ankieta

Co, według Ciebie, oznacza pojęcie *zrównoważony rozwój*?1214 odpowiedzi na pytanie
pozostałe ankiety
Serwis zbudowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zamkną część składowisk w kujawsko-pomorskim


16 kwietnia 2009

Na 115 wysypisk śmieci, które są zlokalizowane na terenie naszego województwa, 107 jest eksploatowanych. W tej liczbie 93 to obiekty komunalne, a 14 - przemysłowe. Odpady niebezpieczne wolno składować wyłącznie na specjalnie do tego przystosowanych wysypiskach. Tego typu obiekty komunalne są w naszym regionie cztery. Są to składowiska w Anwilu SA. we Włocławku, w Brześciu Kujawskim, składowisko azbestu w Małociechowie i Kompleks Utylizacji Odpadów dla Miasta Bydgoszczy „Mogilnik” Wypaleniska. Natomiast przemysłowe są dwa.

Obowiązek jest, wag nie ma

Według danych, które zebrał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w województwie kujawsko-pomorskim w 2007 roku wytworzono 549333 ton odpadów komunalnych. (Nie ma nowszych danych, bo coroczny „Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego” jest opracowywany przez około dwanaście miesięcy i dopiero na początku obecnego został upubliczniony - przyp. aut.) Śmieci, które wytworzyliśmy, leżą na 91 składowiskach, które zajmują 272,4 hektara. Są to jednak dane szacunkowe, bo w ponad 60 procentach obiektów nie ma wag. WIOŚ nie ma możliwości monitoringu ilości składowanych odpadów i musi opierać się na informacjach otrzymanych ze składowisk.

- Jest obowiązek posiadania wag. Jednak zarządzający składowiskami różnie się z tego obowiązku wywiązują - mówi Jacek Goszczyński z WIOŚ w Bydgoszczy.

Okazuje się, że część zarządców składowisk wiedząc, że obiekt w najbliższej przyszłości ma być zamknięty, nie zamierza wydawać pieniędzy na zakup wagi. Ilość śmieci szacuje się na oko. Tylko w 33 obiektach zamontowane były wagi.

To niejedyne braki, jakie stwierdził WIOŚ. Jedenaście procent wysypisk nie ma uszczelnienia, co stwarza groźbę zanieczyszczenia wód podziemnych. Tylko 21 dysponuje kompaktorami. To urządzenia pozwalające na rozgarnianie i rozdrabnianie śmieci, co umożliwia zwiększenie liczby przyjmowanych nieczystości. Natomiast 63 składowiska dysponują spychaczami. Na szczęście, większość, bo 86, posiada piezometry. Dzięki tym urządzeniom prowadzony jest monitoring wpływu wysypiska na środowisko przyrodnicze. Przede wszystkim na wody podziemne.

Monitorowanie śmieci

- Zajmujemy się wysypiskami, ale w ograniczonym zakresie. Mamy pod kontrolą dwa w Polsce, na których składowane są toksyczne odpady. Jedno jest na południu, a drugie na północy Polski - mówi Magdalena Zowsik z Greenpeace Polska. - Jeżeli jednak gdzieś pojawi się groźba zanieczyszczenia środowiska, związana z działalnością wysypiska śmieci, będziemy interweniować.

W 2007 roku największą liczbę odpadów komunalnych w województwie przyjęło Miejskie Składowisko Odpadów w Toruniu. Na kolejnych miejscach, pod względem liczby przyjętych odpadów, były wysypiska w Niedźwiedziu i Kompleks Utylizacji Odpadów dla Miasta Bydgoszczy w Żółwinie-Wypaleniskach. Najwięcej składowisk odpadów komunalnych jest w powiatach świeckim - 12, i włocławskim - 11. Najbardzie wypełnione były w Trzemiętówku (powiat bydgoski), w Szczepankach (powiat grudziądzki), Kaczkowie (powiat inowrocławski), „stare” w Lipnie i Skępem (powiat lipnowski), w Hucie Chojno (powiat rypiński), w Bierzgłowie, Kamionkach Dużych i Łążynie (powiat toruński).

„W porównaniu do roku 2006, ilość unieszkodliwionych - poprzez składowanie - odpadów pochodzących z przemysłu w 2007 roku wzrosła o 21,4 tys. Mg (ton - przyp. red.). Jednak ilość odpadów nagromadzonych na tych obiektach, z powodu likwidacji i rekultywacji niektórych składowisk, zmniejszyła się o 222,2 tys. Mg” - czytamy w raporcie.

WIOŚ w 2007 roku skontrolował 56 składowisk odpadów. Najczęście stwierdzonymi nieprawidłowościami był brak wymaganego prawem pozwolenia dla instalacji do składowania odpadów, zanieczyszczanie frakcją lekką terenów przyległych do kwater, nieprowadzenie prawidłowego monitoringu, a także niewłaściwie użytkowanie niektórych urządzeń technicznych. Źle i za mało prowadzi się również prace eksploatacyjne oraz nieprzestrzegane są procedury określone w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy z 2005 roku.

W 2007 r. na 115 składowisk 82 monitorowało swój wpływ na środowisko. Jednak w pełnym zakresie robiło to tylko 6. Wysypiska śmieci nie tylko przyjmują odpady. W części z nich prowadzi się odzysk biogazu. Robi się to w Bydgoszczy, Machaczu, Toruniu i Puszczy Miejskiej k. Rypina.

Groźne spalarnie

W Kujawsko-Pomorskiem w 2007 r. funkcjonowało 8 spalarni odpadów. W 6 z nich unieszkodliwiano odpady niebezpieczne. Zlokalizowano je we Włocławku - 2, Jezuickiej Strudze, Bydgoszczy - 2, Ostrowitem, Toruniu i Olszówce. WIOŚ skontrolował połowę z nich. Stwierdzono braki wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji spalarni, nieprawidłowości w sposobie uregulowań formalnoprawnych w zakresie wytwarzania i unieszkodliwiania odpadów.

źródło: Express Bydgoski