reklama: depilacja laserowa Opole | kwas hialuronowy dermologic | koktajle do mezoterapii |

Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu


Reklama:Salon kosmetyczny Opole usuwanie zmarszczek opole koktajle do mezoterapii Szukasz dla suchej skóry i cery kremu nawilżającego? Sprawdź kwas hialuronowy dermologic. Jeśli masz suchą skórę wypróbuj krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Nie ma nic lepszego dla nawilżenia Twojej skóry.

spływy kajakowe Mała Panew opolskie | kajaki Mała Panew

Cierpisz na brak włosów, przerzedzone włosy na głowie. Skorzystaj ze sposobu na włosy: mikropigmentacja skóry głowy Odwiedź miejsce, w którym znajdziesz rozwiązanie na problemy skóry głowy i włosów. mikropigmentacja głowy Klinika Włosa- to miejsce, gdzie twoje włosy odżyją. |
 

Szukaj:

Aktualności

Ankieta

Co, według Ciebie, oznacza pojęcie *zrównoważony rozwój*?1214 odpowiedzi na pytanie
pozostałe ankiety
Serwis zbudowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Segregacja śmieci i budowa kanalizacji za unijne dotacje


02 kwietnia 2009

Samorządy mogą zawalczyć o środki na gospodarkę wodno-ściekową oraz przedsięwzięcia z zakresu zbierania i segregacji odpadów, w tym tych niebezpiecznych.

To już kolejne konkursy ogłoszone przez Ministerstwo Środowiska, a dotyczące tzw. działań 1.1 oraz 2.1 programu „Infrastruktura i środowisko” (odpowiednio piąty i trzeci). Pierwszy z nich dotyczy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. mieszkańców. Drugi kompleksowych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Ze względu na tematykę konkursów oraz złożoność i wartość projektów są one raczej skierowane do większych samorządów lub ich związków. Na dofinansowanie inwestycji przeznaczono 300 mln euro.

Projekty budowy oczyszczalni

W ramach pierwszego z wymienionych działań samorządy mogą przygotować kompleksowe projekty budowy lub modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej. To szczególnie ważne dla tych regionów, gdzie takiej kanalizacji brakuje lub jej stan techniczny nie odpowiada współczesnym normom. Druga możliwość to inwestycje w oczyszczalnie ścieków. W tym wypadku projekt także może dotyczyć budowy nowego obiektu bądź rozbudowy (modernizacji) już istniejącego (np. poprzez dostosowanie go do odbioru większej ilości ścieków). W każdym z tych przypadków samorządy mogą liczyć na dotację pokrywającą nawet 85 proc. kosztów (kwalifikowanych) takiego projektu. Warto pamiętać, że w uzasadnionych przypadkach (racjonalność wydatków, niezbędność wykonania prac, poprawa warunków życia ludności) w ramach projektu budowy lub rozbudowy kanalizacji można do projektu włączyć budowę wodociągów (systemów zaopatrzenia w wodę) oraz kanalizacji deszczowej.

Wykorzystanie odpadów

Zbieranie odpadów i transportowanie ich na składowisko nie wystarczy. Współczesne wymogi prawa, ekologii, etyki zmuszają nas do baczniejszego dbania o środowisko naturalne. Dlatego tak ważnym zagadnieniem, ale i wyzwaniem dla wielu samorządów, jest stworzenie racjonalnego systemu gospodarowania odpadami. W tym zakresie mieszczą się bez wątpienia takie pojęcia, jak: selektywna zbiórka odpadów, segregowanie śmieci, odzyskiwanie surowców, unieszkodliwianie elementów niebezpiecznych, rozbiórka i segregacja odpadów wielkogabarytowych, wyodrębnianie produktów ulegających biodegradacji itp. Dlatego na 85-proc. dofinansowanie mogą liczyć projekty przyczyniające się do osiągania takich celów. W szczególności mogą one polegać na budowie:

- punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- składowisk (ale wyłącznie jako elementu regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów),

- instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesu odzysku (w tym recyklingu),

- instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie.

Wykorzystując fundusze unijne, a tym samym mając większe możliwości finansowe, samorząd powinien pomyśleć o efektywnym wykorzystaniu przynajmniej części odpadów. Dlatego projekt może przewidywać również budowę instalacji do ich termicznego przekształcania z odzyskiem energii. Drugim ważnym elementem, bez którego sprawny system gospodarowania odpadami nie zadziała, to odpowiednia edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami (segregacja, zostawianie ich we właściwych miejscach). Dlatego wszystkie przedkładane przez samorządy projekty powinny zawierać element społecznych kampanii edukacyjnych związanych z taką tematyką.

Według wartości projektu

O tym, gdzie składamy wniosek o dofinansowanie działania 1.1 oraz 2.1, decyduje jego wartość. Jeżeli przekracza ona 25 mln euro, właściwym miejscem będzie siedziba Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W przeciwnym wypadku dokumenty należy dostarczyć do właściwego dla danego regionu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przeliczenia kosztów projektu ze złotego na euro należy dokonać według kursu ustalonego w regulaminie konkursu (3,927 zł za jedno euro). Niezależnie od wyboru właściwej instytucji samorządy muszą złożyć dokumenty w terminie 14 – 30 kwietnia bieżącego roku.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.ekoportal.pl.

źródło: Rzeczpospolita