reklama: depilacja laserowa Opole | kwas hialuronowy dermologic | koktajle do mezoterapii |

Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu


Reklama:Salon kosmetyczny Opole usuwanie zmarszczek opole koktajle do mezoterapii Szukasz dla suchej skóry i cery kremu nawilżającego? Sprawdź kwas hialuronowy dermologic. Jeśli masz suchą skórę wypróbuj krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Nie ma nic lepszego dla nawilżenia Twojej skóry.

spływy kajakowe Mała Panew opolskie | kajaki Mała Panew

Cierpisz na brak włosów, przerzedzone włosy na głowie. Skorzystaj ze sposobu na włosy: mikropigmentacja skóry głowy Odwiedź miejsce, w którym znajdziesz rozwiązanie na problemy skóry głowy i włosów. mikropigmentacja głowy Klinika Włosa- to miejsce, gdzie twoje włosy odżyją. |
 

Szukaj:

Aktualności

Ankieta

Co, według Ciebie, oznacza pojęcie *zrównoważony rozwój*?1214 odpowiedzi na pytanie
pozostałe ankiety
Serwis zbudowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zmiany w gospodarce odpadami


04 marca 2009

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Celem zaproponowanych zmian jest usprawnienie obowiązującego systemu gospodarowania odpadami, dla skuteczniejszej ochrony środowiska oraz właściwej realizacji postanowień wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Zadania dotyczące nowelizacji przepisów w zakresie gospodarki odpadami, zawarte w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 (Kpgo 2010) są związane z koniecznością osiągnięcia celów zawartych w dyrektywie Rady w sprawie składowania odpadów i Traktacie Akcesyjnym. Dotyczą one m.in. zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych z urzędu, zakazu składowania selektywnie zebranych odpadów palnych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Kpgo 2010 przewidział również zadania polegające na wprowadzeniu środków dyscyplinujących przedsiębiorców, aby wywiązywali się z obowiązku składania zbiorczych zestawień danych.

W projekcie ustawy zaproponowano nowe rozwiązania m.in. wprowadzenie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami dla świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, co powinno ułatwić działalność przedsiębiorcom na terenie całego kraju.

Ponadto projekt przewiduje dostosowanie podziału kompetencji organów do obowiązujących przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Ujednolicono również przepisy w sprawie wstrzymywania działalności z urzędu.

Projekt ustawy zakłada korektę przepisów dotyczących sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami oraz wprowadzenie odrębnych wymagań dla przewoźnych urządzeń służących do przetwarzania odpadów zawierających azbest. Zaproponowano też doprecyzowanie niektórych przepisów dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Omawiany projekt dokonuje również nowelizacji niektórych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Zaproponowano zwiększenie współczynnika obliczania opłaty podwyższonej za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym oraz za pozbywanie się ich m.in. nad brzegami zbiorników wodnych, ternach parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Jednocześnie zaproponowano zmianę upoważnienia dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, w taki sposób, aby możliwe było określenie ich na kilka kolejnych lat, co pozwoli na lepsze planowanie inwestycji w zakresie gospodarki odpadami.

źródło: Ministerstwo Środowiska