reklama: depilacja laserowa Opole | kwas hialuronowy dermologic | koktajle do mezoterapii |

Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu


Reklama:Salon kosmetyczny Opole usuwanie zmarszczek opole koktajle do mezoterapii Szukasz dla suchej skóry i cery kremu nawilżającego? Sprawdź kwas hialuronowy dermologic. Jeśli masz suchą skórę wypróbuj krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Nie ma nic lepszego dla nawilżenia Twojej skóry.

spływy kajakowe Mała Panew opolskie | kajaki Mała Panew

Cierpisz na brak włosów, przerzedzone włosy na głowie. Skorzystaj ze sposobu na włosy: mikropigmentacja skóry głowy Odwiedź miejsce, w którym znajdziesz rozwiązanie na problemy skóry głowy i włosów. mikropigmentacja głowy Klinika Włosa- to miejsce, gdzie twoje włosy odżyją. |
 

Szukaj:

Aktualności

Ankieta

Co, według Ciebie, oznacza pojęcie *zrównoważony rozwój*?1214 odpowiedzi na pytanie
pozostałe ankiety
Serwis zbudowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Odpady według instrukcji


12 lutego 2009

Ministerstwo rozwoju regionalnego przygotowało specjalne wytyczne określające zasady dofinansowania z funduszy UE dla podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach zadań własnych jest w gospodarce odpadami.

Instrukcja, która jest jeszcze w fazie konsultacji, opisuje szczegółowo reguły w zakresie przekazywania operatorom dofinansowania z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Infrastruktura i Środowisko na realizację projektów gmin związanych ze świadczeniem usług publicznych w gospodarce odpadami.

Wytyczne odnoszą się do przede wszystkim do projektów obejmujących kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi od projektu do realizacji, uwzględniające działania prewencyjne, selektywne zbieranie, przygotowanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania oraz, o ile wynika to z planów gospodarki odpadami, instalacje do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania.

W dokumencie określono m.in. katalog dokumentów i załączników wymaganych podczas ubiegania się o unijne dofinansowanie dla tego typu projektów.

- W przypadku, jeżeli podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie jest (i) gmina, która zamierza wykonywać usługi publiczne za pośrednictwem swej spółki komunalnej albo (ii) spółka komunalna, która zamierza świadczyć usługi publiczne na rzecz gminy macierzystej, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć m.in. dokumenty potwierdzające szczegółowe zasady świadczenia przez spółkę komunalną usług publicznych (tj. uchwałę o utworzeniu spółki, umowę spółki, regulamin oraz umowę wykonawczą) oraz model finansowy wykazujący, iż w wyniku otrzymania przez spółkę komunalną środków z danego Programu Operacyjnego rekompensata nie przekroczy dopuszczalnej zgodnie Rozdziałem 9 niniejszych Wytycznych.

Jeśli przekazanie spółce komunalnej aktywów ma nastąpić na podstawie innej czynności prawnej niż umowa wykonawcza, należy dokument potwierdzający dokonanie tej czynności (czynność ta może być warunkowa).

- W przypadku, jeżeli podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie jest jst, która zamierza powierzyć wykonywanie usług publicznych przedsiębiorcy zewnętrznemu, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć m.in. zawartą z przedsiębiorcą zewnętrznym umowę o świadczenie usług publicznych.

Umowa taka powinna zawierać m.in. zasady wyliczenia rekompensaty w razie uzyskania bezpośrednio przez przedsiębiorcę dofinansowania z Programu Operacyjnego oraz zasady przekazania składników majątkowych dofinansowanych z Programu Operacyjnego, jeśli dofinansowanie otrzymała jst.

- Jeżeli podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie jest podmiot, który zawarł umowę na świadczenie usług publicznych przed ogłoszeniem niniejszych wytycznych, nie spełniającą warunków określonych w wytycznych, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć taką umowę zmienioną aneksem, w którym określone zostaną m.in. zasady świadczenia usług publicznych zgodne z wytycznymi, w tym zasady wyliczenia rekompensaty w przypadku uzyskania środków z odpowiedniego Programu Operacyjnego.

Projekt w formacie .pdf można pobrać tutaj.

Ministerstwo czeka na uwagi do projektu do 2 marca 2009 r.

źródło: Serwis Samorządowy PAP