reklama: depilacja laserowa Opole | kwas hialuronowy dermologic | koktajle do mezoterapii |

Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu


Reklama:Salon kosmetyczny Opole usuwanie zmarszczek opole koktajle do mezoterapii Szukasz dla suchej skóry i cery kremu nawilżającego? Sprawdź kwas hialuronowy dermologic. Jeśli masz suchą skórę wypróbuj krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Nie ma nic lepszego dla nawilżenia Twojej skóry.

spływy kajakowe Mała Panew opolskie | kajaki Mała Panew

Cierpisz na brak włosów, przerzedzone włosy na głowie. Skorzystaj ze sposobu na włosy: mikropigmentacja skóry głowy Odwiedź miejsce, w którym znajdziesz rozwiązanie na problemy skóry głowy i włosów. mikropigmentacja głowy Klinika Włosa- to miejsce, gdzie twoje włosy odżyją. |
 

Szukaj:

Aktualności

Ankieta

Co, według Ciebie, oznacza pojęcie *zrównoważony rozwój*?1214 odpowiedzi na pytanie
pozostałe ankiety
Serwis zbudowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ekologia w przedsiębiorstwach na konkurs


02 czerwca 2008

Wnioski wstępne przyjmowane będą w terminie od 30 czerwca 2008 r. do 21 lipca 2008 r. w kancelarii NFOŚiGW. Konkurs dla IV priorytetu PO IiŚ obejmuje przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska dla następujących działań:

Działanie 4.2 - Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach
Działanie 4.3 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)
Działanie 4.4 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Działanie 4.5 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
Działanie 4.6 - Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne

Wnioski dotyczące nieinwestycyjnego działania 4.1, które obejmuje wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, przyjmowane będą w terminie późniejszym.

Narodowy Fundusz jest Instytucją Wdrażającą IV priorytet PO IiŚ na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska, jako Instytucją Pośredniczącą. Celem tego priorytetu, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego. W ramach priorytetu wspierane będą projekty małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw redukujące ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, odprowadzanych ze ściekami oraz redukujące ilość wytwarzanych odpadów i zwiększające udział odpadów poddawanych procesom odzysku, w szczególności recyklingu. W ramach priorytetu wspierane będą też projekty z zakresu wdrażania systemów zarządzania środowiskowego. W zakresie ochrony powietrza oraz Najlepszych Dostępnych Technik preferowane będą inwestycje w instalacjach wskazanych w Traktacie Akcesyjnym.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 190 mln euro, z podziałem na: działanie 4.2 – 30 mln euro, działanie 4.3 – 55 mln euro, działanie 4.4 – 12,5 mln euro, działanie 4.5 – 62,5 mln euro i działanie 4.6 – 30 mln euro. Powyższe kwoty stanowią całkowitą alokację przeznaczoną na działania 4.2-4.6 w IV priorytecie. Niewykorzystane środki przeznaczone zostaną na następny konkurs.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronach internetowych:
www.nfosigw.gov.pl w zakładce PO IiŚ 2007-2013 oraz www.mos.gov.pl w zakładce Infrastruktura i Środowisko.

Serwis Samorządowy PAP